+ + + +

AKTUALNOŚCI

Zmiana terminu realizacji Inwestycji /30.12.14

/30.12.2014/

2 października 2014 roku w Szczecinie podpisano aneks nr 1 do Kontraktu nr PO-II-370/ZZp-3/56/2013 (z dnia 17 lipca 2014 roku).

W celu dostosowania regulacji Kontraktu, w zakresie dotyczącym czasu na ukończenie, do warunków i założeń przyjętych i określonych w dokumentacji przetargowej dokonano  zmiany terminów realizacji poszczególnych odcinków inwestycji. Powodem zmian było znaczne wydłużenie okresu trwania procedury przetargowej oraz wyboru Wykonawcy.

W związku ze zmianą czasu na ukończenie poszczególnych odcinków, również czas na ukończenie całości robót przesunięto na 30 września 2015 roku.

+++ następny news

+++ powrót