+ + + +

INFORMACJE: PODEJŚCIOWY TOR WODNY

podejściowy tor wodny do Świnoujścia o długości 60,8 km, którego oś przebiega od linii łączącej głowice
falochronów centralnego i  zachodniego do punktu o  współrzędnych podanych w  układzie „WGS-84”
φ  =  54°14'40,9"N, λ  =  014°11'00,8"E i  dalej do punktu φ  =  54°16'58,2"N, λ  =  014°05'13,1"E i  dalej
do punktu φ = 54°26'26,9"N, λ = 014°05'43,3"E, o szerokościach w dnie: 200 m – od km 0 do km 26,8;
220 m – od km 26,8 do km 35,6, 240 m – od km 35,6 do km 60,8 i głębokości technicznej 14,5 m

źródło: 

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 maja 2013 r., poz. 597, z późn. zm.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej