Możliwość komentowania Rola przedsiębiorstw w społeczności lokalnej. została wyłączona

Wpływ geopolityki na rynki finansowe.

Polska dopiero raczkuje na arenie innowacji. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku raportowanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak ważne dla naszego państwa jest raportowanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla korporacji to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Zapraszamy – doradztwo biznesowe Lublin. Na co wolno przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego czy też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą również być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których podczas zgłaszania patentu jest dość dużo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie zaświadczeń, koszty spraw sądowych. Znaczącym argumentem na pozytyw jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma określonych terminów i konkursów. Jedna jednostka gospodarcza może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Odwiedź stronę

2. Kliknij tutaj

3. Przejrzyj

4. Przejdź do strony

5. Przeglądaj Etyczne inwestowanie: zyski vs. wartości.

Comments are closed.