Możliwość komentowania Jakie są popularne metody została wyłączona

Jakie są popularne metody spawanie aluminium
Aluminium jest jednym z najbardziej obecnie popularnych materiałów konstrukcyjnych. Spory wpływ na to mają jego właściwości mechaniczne i fizyczne. W porównaniu ze stalą nie ulega ono korozji, dzięki czemu może być stosowane w miejscach o dużej wilgotności, bez konieczności kosztownych zabezpieczeń. Odporne jest także na działanie dużej ilości organicznych kwasów i związków azotu, a dodatkowo znacznie mniej waży niż stal. To wszystko powoduje, że korzysta z niego powszechnie przemysł budowlany, motoryzacyjny czy elektroniczny, lecz również wojskowy i chemiczny. To, co jest bardzo ważne, to można go wielokrotnie poddawać recyklingowi, bez praktycznie żadnej utraty parametrów i właściwości. Dużo elementów i konstrukcji wymaga jednak spawania, a to jest pewnym wyzwaniem. Ten metal ma stosunkowo niską temperaturę topnienia, a oprócz tego na jego powierzchni wytwarzają się tlenki, mogące osłabić spoinę. Dlatego też niezbędne jest zastosowanie przy spawaniu osłony z gazu obojętnego, jakim najczęściej będzie argon. Istotne jest też dobre przygotowanie powierzchni metalu, czyli oczyszczenie go dokładnie ze wszystkich zabrudzeń. Aktualnie popularne są dwa sposoby spawania, czyli MIG MAG oraz TIG. Metodę MIG stosuje się dla elementów, jakie mają co najmniej milimetr grubości, a przy takim procesie spoiwo podawane jest w formie drutu. Technika TIG będzie się nadawała do cieńszych elementów, a stosuje się przy nim elektrody mające wysoką temperaturę topnienia, które zapewniają wysokie parametry łuku.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.